اسامی همکاران مدیریت غذا ،آرایشی و بهداشتی و اداره واردات

اسامی کارشناسان ( خانم هاآقایان )

سمت

اطلاعات مورد نیاز

مهندس امیر حسین جانه

رئیس اداره نظارت بر فرآورده های  خوراکی وآشامیدنی

88779118-داخلی 210

 

مهندس مریم  فاطمی

کارشناس اداره نظارت بر فرآورده های  خوراکی وآشامیدنی

88779118-داخلی 224

 

مهندس زهره  هنری

کارشناس اداره نظارت بر فرآورده های  خوراکی وآشامیدنی

88779118-داخلی 222

 

مهندس بنفشه کفشدوز محمدی

کارشناس اداره نظارت بر فرآورده های  خوراکی وآشامیدنی

88779118-داخلی 225

 

مهندس امیر فلاح

کارشناس اداره نظارت بر فرآورده های  خوراکی وآشامیدنی

88779118-داخلی 231

 

مهندس علیرضا معمارزاده

کارشناس اداره نظارت بر فرآورده های  خوراکی وآشامیدنی

88779118-داخلی 226

 

مهندس مهرداد محمودی

کارشناس اداره نظارت بر فرآورده های  خوراکی وآشامیدنی

88779118-داخلی 219

 

مهندس آرش تندهوش

کارشناس اداره نظارت بر فرآورده های  خوراکی وآشامیدنی

88779118-داخلی217

 

مهندس مهران پورقاز

کارشناس اداره نظارت بر فرآورده های  خوراکی وآشامیدنی

88779118-داخلی220

 

مهندس آمنه کسمایی

کارشناس اداره نظارت بر فرآورده های  خوراکی وآشامیدنی

88779118-داخلی214

 

مهندس فاطمه بلالی

کارشناس اداره نظارت بر فرآورده های  خوراکی وآشامیدنی

88779118-داخلی131

 

مهندس آیدا مهرآزی

کارشناس اداره نظارت بر فرآورده های  خوراکی وآشامیدنی

88779118-داخلی212

 

مهندس فردخت رهنما

کارشناس اداره نظارت بر فرآورده های  خوراکی وآشامیدنی

88779118-داخلی 211

 

مهندس علی خیرخواه

کارشناس اداره نظارت بر فرآورده های  خوراکی وآشامیدنی

88779118-داخلی221

 

مهندس مهرداد فرخی پور

کارشناس اداره نظارت بر فرآورده های  خوراکی وآشامیدنی

88779118-داخلی218

مهندس ناهید کاویانی

رئیس اداره واردات ،صادرات مواد خوراکی آرایشی و بهداشتی

88779118-داخلی209

 

مهندس سمانه مرتضایی

کارشناس اداره نظارت بر فرآورده های  خوراکی وآشامیدنی

88779118-داخلی216

 

مهندس لیلا لقمانی

کارشناس اداره نظارت بر فرآورده های  خوراکی وآشامیدنی

88779118-داخلی215

 

مهندس پریناز هاشمی

کارشناس اداره نظارت بر فرآورده های  خوراکی وآشامیدنی

88779118-داخلی 207

 

مهندس احمد غائب

کارشناس اداره نظارت بر فرآورده های  خوراکی وآشامیدنی

88779118-داخلی 218

مهندس عطاالله صدقی

کارشناس اداره نظارت بر فرآورده های  خوراکی وآشامیدنی

88779118-داخلی217

مهندس عفت ارشد ریاحی

مسئول اداره نظارت بر فرآورده های آرایشی و بهداشتی،مسئول اداره صدور پروانه های ساخت

88779118-داخلی 208

 

مهندس امیر احسانی

کارشناس اداره نظارت بر فرآورده های  خوراکی وآشامیدنی

88779118-داخلی220

 

مهندس طیبه پیش نماز

کارشناس اداره نظارت بر فرآورده های آرایشی و بهداشتی

88779118-داخلی213

 

مهندس سمانه محمدزاده

کارشناس اداره نظارت بر فرآورده های  خوراکی وآشامیدنی

88779118-داخلی204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template settings