لیست اخبار صفحه :1
برپایی غرفه آموزشی درایستگاه مترو توحید
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران خبر داد:

برپایی غرفه آموزشی درایستگاه مترو توحید

کارشناسان ادره نظارت بر فراورده خوراکی و آرایشی،اداره ارزیابی و نظارت فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل اقدام به برپایی غرفه آموزشی درایستگاه مترو توحید نموده اند.

دوره آموزشی پروبیوتیک ها و غذاهای فراسودمند
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران خبر داد:

دوره آموزشی پروبیوتیک ها و غذاهای فراسودمند

دوره آموزشی پروبیوتیک ها و غذاهای فراسودمند توســــط دوتن از اعضای هیئت علمی دانشکده تغذیه و رژیم شــــــناسی دانشگاه تهران و نیز هیئت علمی انجـمن پروبیوتیک ایران آقایان دکتر فردین جوانمردی و دکتر میثم براتی در محــــــــل سالن اجتماعات معاونت غذا برگزار گردید.

ارائه گزارش عملکرد معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران درخصوص مبارزه با قاچاق کالا
به مناسبت سالروز صدور فرمان رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با قاچاق کالا مطرح شد

ارائه گزارش عملکرد معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران درخصوص مبارزه با قاچاق کالا

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران به مناسبت 12 تیرماه سالروز صدور فرمان رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با قاچاق کالا به تشریح عملکرد معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران در این حوزه پرداخت.

 کمیسیون فنی و قانونی
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران خبر داد:

کمیسیون فنی و قانونی

ششمین جلسه کمیسیون فنی و قانونی در 12 تیر ماه سال 1403 برگزار شد.

سومین کمیته مشترک دانشگاهی
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران خبر داد:

سومین کمیته مشترک دانشگاهی

تجویز و مصرف منطقی دارو و استان تهران( دانشگاههای علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی و تهران) در سالن اجتماعات معاونت غذا وداروبرگزار شد

Template settings