دکتر  آزاده  عظیمی

رئیس اداره نظارت بر شرکتهای پخش

 

شرح وظایف:

  • نظارت بر شرکتهای پخش سراسری دارو
  • کارشناسی محل انبار شرکتهای پخش سراسری
  • بررسی توزیع دارو در داروخانه ها
  • اعلام سهمیه بندی داروهای خاص به شرکتهای پخش
  • نظارت بر توزیع داروهای سهمیه ای و خاص
  • پیگیری کمبود دارویی

رسیدگی به شکایات از شرکتهای پخش سراسری دارو

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings