دکتر  هانیه علائی

کارشناس اداره نظارت بر داروخانه های بیمارستانی

 

شرح وظایف:

  • نظارت و بازرسی  بر عملکرد داروخانه های بیمارستانی
  • پیگیری شکایت از داروخانه های بیمارستانی
  • نظارت بر نوع توزیع و عرضه دارو در مراکز درمانی تحت پوشش
  • ارسال بخشنامه ها و اطلاعیه های وزارت متبوع و سازمان غذا و دارو به کلیه بیمارستان های تحت پوشش
  • ارزیابی فنی بخش مراقبت های دارویی ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی بیمارستا نها به صورت سالیانه
  • انجام کارشناسی محل داروخانه و انبار دارو تجهیزات بیمارستان های جدیدالتأسیس و یا جابه جائی محل داروخانه های بیمارستانی
  • پیگیری و نظارت بر داروخانه بیمارستانی در خصوص ثبت و استعلام دارو در سامانه ttac

ارجاع پرونده های داروخانه های بیمارستانی متخلف به مراجعه قضایی براساس قوانین و مقررات مربوطه

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings