واحد امور داروخانه ‏ها :  معرفی واحد: این واحد کلیه امور مربوط به تاسیس داروخانه- معرفی مسئول فنی داروخانه وقائم مقام مسئول فنی به سازمانهای بیمه گر و شرکتهای دارویی- تمدید پروانه مسئول فنی – تمدید پروانه تاسیس - امور مربوط به جابجایی داروخانه و ابطال وتاسیس همزمان- صدور گواهی تشخیص صلاحیت فنی- صدور گواهی اشتغال – تخصیص سهمیه به درمانگاهها و مراکز جراحی محدود و آماده سازی پرونده ها جهت ارجاع به کمیسیون ماده ۲۰، همچنین ابلاغ رای به متقاضی – ارائه مشاوره حضوری یا تلفنی به داروسازان محترم در کلیه امور مختلف مربوط به داروخانه ها را انجام میدهد.

 

دکتر  مژگان محسنی

رئیس اداره امور داروخانه ها

شرح وظایف:

  • بررسی و پیگیری فرایندهای واحد امور داروخانه ها از قبیل معرفی مسئول فنی- تمدید مسئول فنی تغییر شیفت مسئول فنی معرفی قائم مفام مسئول فنی معرفی جانشین موسس جابحایی داروخانه فرایند های مرتبط با تاسیس و صدور مجوز اولیه تاسیس انتقال پروانه تاسیس انتقال پروانه تاسیس با رای دادگاه قطع همکاری استعفای مسئول فنی -  ابطال پروانه تاسیس  تا مرحله تایید نهایی
  • بررسی و پیگیری مشکلات مربوط به سامانه Hix  و ثبت در سامانه مربوطه
  • بررسی و آماده سازی پرونده های قابل ارجاع به کمیسیون ماده 20 و اعلام نتایج کمیسیون به متقاضیان
  • راهنمایی و مشاوره به متقاضیان  و داروخانه های تحت پوشش
  • پاسخ به مکاتبات سیستم چارگون
  • پاسخگویی به تلفنهای متقاضیان

شرح وظایف واحد امور داروخانه ها:

۱-کلیه امور مربوط به تاسیس داروخانه (مراجعه به سامانه HIX و بارگذاری مدارک)

۲-۱- معرفی مسئول فنی داروخانه (مراجعه به سامانه HIX و بارگذاری مدارک مربوطه و پس از تایید دانشگاه با ارائه پروانه مسئول فنی برای اخذ معرفی نامه به سازمان های بیمه گر و شرکت های دارویی به واحد امور داروخانه های معاونت غذا و دارو مراجعه شود)

۲-۲- معرفی قائم مقام مسئول فنی (مراجعه به سامانه HIX و بارگذاری مدارک مربوطه و برای اخذ فرم قائم مقامی و ارائه مدارک لازم جهت گرفتن معرفی نامه به سازمانهای بیمه گر و شرکتهای دارویی به واحد امور داروخانه های معاونت غذا و دارو مراجعه شود)

۳- تمدید پروانه مسئول فنی (مراجعه به سامانه HIX و بارگذاری مدارک)

۴– صدور پروانه تاسیس (مراجعه به سامانه HIX و بارگذاری مدارک)

۵-۱- امور مربوط به جابجایی داروخانه (اقدام اولیه از طریق سامانه HIX و سپس مراجعه حضوری به واحد امور داروخانه ها جهت اخذ فرم های مربوطه و معرفی نامه به سازمان های بیمه گر و شرکتهای دارویی)

۵-۲- ابطال وتاسیس همزمان (اقدام اولیه از طریق سامانه HIX و سپس مراجعه حضوری فروشنده و خریدار به واحد امور داروخانه ها جهت اخذ فرم های مربوطه و ازائه مدارک لازم و توضیحات مربوط به این فرآیند)

۶- صدور گواهی تشخیص صلاحیت فنی (مراجعه حضوری جهت اخذ مدارک و ارجاع به کمیسیون که پس از رای موافقت برای صلاحیت مسئول فنی گواهی صادر می شود)

۷- صدور گواهی اشتغال (مراجعه حضوری به واحد امور داروخانه ها)

۸– ارائه مشاوره حضوری یا تلفنی به داروسازان محترم در کلیه امور مختلف مربوط به داروخانه ها

Template settings