واحد نظارت بر داروخانه های بیمارستانی

 

واحد نظارت بر داروخانه‏ های بیمارستانی

 شرح وظائف:

انجام بازدیدهای ادواری و اورژانسی از داروخانه های بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه اعم ازخصوصی و دولتی و حصول اطمینان از فروش دارو ، شیرخشک ،مکمل های غذایی و رژیمی ، غذاهای کمکی شیرخواران ، لوازم یکبارمصرف و تجهیزات پزشکی و فرآورده های آرایشی و بهداشتی مجاز (واجد پروانه ساخت و یا دارای مجوز وزارت متبوع) ، ارسال بخشنامه ها و اطلاعیه های وزارت متبوع و سازمان غذا و دارو به کلیه بیمارستان ها،ارزیابی فنی بخش مراقبت های دارویی ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی بیمارستا نها به صورت سالیانه،  انجام کارشناسی محل داروخانه و انبار دارو – تجهیزات بیمارستان های جدیدالتأسیس و یا جابه جائی محل داروخانه و انبار، رسیدگی به شکایات واصله  و ارجاع پرونده های تخلف به مراجع ذیصلاح قانونی وتعزیرات، ارجاع پرونده ها در صورت لزوم به کمیسیون های  قانونی ماده ۱۱ و کمیسیون ماده ۲۰ .


Template settings