شرح وظایف اداره مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور:

-هدف:
 از تشکیل این اداره در راستای مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور دارویی ، آرایشی بهداشتی ، خوراکی و آشامیدنی و تجهیزات پزشکی از تولید تا سطح عرضه می باشد.
-رئوس فعالیتها
شرکت در جلسات تحت عناوین ذیل:
- جلسه از سوی دبیر محترم کمیسیون برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری تهران
- جلسه از سوی معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران
-جلسه از سوی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران  
-جلسه از سوی مدیریت تجهیزات پزشکی در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران
-جلسه از سوی مدیریت غذا ، دارو و مکمل در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران
-جلسه از سوی مدیریت آرایشی و بهداشتی در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
-ارسال عملکرد ماهیانه معاونت غذا و دارو در زمینه مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور به دبیر محترم کمیسیون برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری تهران
-ارسال عملکرد سه ماهه به مدیر محترم دفتر بازرسی ، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو  
-ایجاد محتوای آموزشی و پیامهای آموزشی در زمینه مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور و سایر موارد مرتبط(حمایت از تولید داخل و رونق تولید)
-ایجاد غرفه و نمایشگاه در راستای مبارزه با کالاهای قاچاق
-پاسخگویی به شکایات
-همکاری و همفکری با نمایندگان مدیریت های دارویی ، مکمل ، غذا و آرایشی بهداشتی و تجهیزات پزشکی معاونت در زمینه کشف کالاهای قاچاق و ارائه راهکارها در راستای مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور  
3-قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  
4-آیین نامه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز
5-دستورالعملها و بخشنامه ها
6-اطلاعیه ها
7- مطالب آموزشی
8-سامانه های مرتبط سازمان ها
-سامانه جامع تجارت ایران(گمرک جمهوری اسلامی ایران)
-سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا(سازمان صنعت و معدن)
 -سازمان غذا و دارو)TTAC) -سامانه شناسه کالا در غذا و دارو
-سامانه مجوزها در غذا و دارو( سازمان غذا و دارو)

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings