اهم فعالیت های اداره نظارت بر فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل

 • پایش و ارزیابی ادواری کارخانه های تولید فرآورده های طبیعی
 • پایش و ارزیابی ادواری کارخانه های تولید فرآورده های سنتی
 • پایش و ارزیابی ادواری کارخانه های تولید فرآورده های مکمل تغذیه‌ای و ورزشی
 • پایش و ارزیابی ادواری کارخانه های تولید فرآورده ‌های شیرخشک و غذای ویژه
 • پایش و ارزیابی ادواری شرکت های واردکننده فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل، شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه
 • پایش و ارزیابی ادواری شعب استانی شرکت های پخش
 • پایش و ارزیابی ادواری کارکرد شبکه ­های بهداشت و درمان تحت پوشش
 • نظارت بر امحای اقلام ضایعاتی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل، شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه
 • نظارت بر عرضه فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل، شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه
 • نظارت بر انجام نمونه برداری سری اول ساخت فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل، شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه
 • اجرای برنامه پایش محصولات فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل، شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه در سطح عرضه (PMQC)
 • رسیدگی به شکایات و نقص کیفی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل، شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه
 • بررسی اولیه پرونده جامع فرآورده (PMF) فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل، شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه
 • ارزیابی محل احداث واحدهای تولید فرآورده­ های طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه
 • ارزیابی محل احداث انبارهای نگهداری فرآورده­ های طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه
 • پاسخ به استعلامات سازمان صمت در خصوص صدور پروانه بهره برداری کارخانه های مرتبط
 • پاسخ به استعلامات سازمان صمت در خصوص افزایش خط تولید فرآورده های مرتبط
 • اجرای برنامه عملیاتی مصوب وزارت بهداشت در حوزه مرتبط معاونت های غذا و دارو
 • برنامه ریزی و ارزیابی و نظارت بر برچسب گذاری و اطلاع رسانی به مصرف کننده
 • همکاری با مراجع قضایی و انتظامی کاشف اقلام قاچاق و غیرمجاز مرتبط
 • همکاری با سازمان اموال تملیکی در خصوص فرآورده های قاچاق و غیرمجاز مرتبط کشف شده
 • انجام برنامه های آموزشی برای کارکنان معاونت در زمینه های تخصصی و فنی مرتبط
 • انجام برنامه­ های آموزشی برای کارکنان شاغل در شبکه­ های بهداشت و درمان زیرپوشش در زمینه­‌های تخصصی مرتبط
 • انجام برنامه های آموزشی برای مسوولین فنی در زمینه های تخصصی مرتبط
 • انجام برنامه های آموزشی برای حرف پزشکی در زمینه های تخصصی مرتبط
 • انجام برنامه های آموزشی برای مردم در زمینه های تخصصی مرتبط
 • ساماندهی عرضه گیاهان دارویی با حضور در تیم مشترک بازرسی از عطاری ها
 • حصول اطمینان از عدم عرضه غیرمجاز مکمل ها با حضور در تیم مشترک بازرسی از باشگاه ها
 • همکاری و فعالیت در مجموعه دانشگاه های قطب ده کشور
 • جمع آوری و بارگذاری گزارش های مرتبط با برنامه عملیاتی معاونت های غذا و دارو
 • جمع آوری و بارگذاری گزارش های مرتبط با ارزیابی کارکرد معاونت های غذا و دارو

 

 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings