اهم فعالیتهای مدیریت نظارت بر مواد غذائی،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی


 
وظایف واحد نظارت بر تولید مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

 • پاسخ به استعلام سازمان صنعت ،معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی در مرحله بهره برداری کارخانه
 • پاسخ به استعلام واحدهای صنفی در خصوص واحدهای متقاضی دریافت شناسه نظارت کارگاهی و مشاغل خانگی
 • بازرسی از کارخانجات مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی جهت بررسی و کنترل شرایط فنی و بهداشتی حین تولید ، بررسی انبارهای مواد اولیه و محصولات نهایی
 • صدور ،اصلاح و تمدید کلیه پروانه بهداشتی ساخت ، ظرفیت خالی ، کارگاهی و مشاغل خانگی و شرکتهای دانش بنیان مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی پس از انجام امور کارشناسی و طرح در کمیسیون فنی و قانونی
 • تاییدصلاحیت مسئول فنی ازطریق سامانه TTAC
 • پیگیری دستورالعمل ها و ضوابط اداره کل نظارت و ارزیابی فرآوردهای خوراکی و آشامیدنی شامل طرح عملیاتی  کاهش نمک ، قند ، روغن  و تراریختگی ، پایش گندمهای مصرفی وغنی سازی آرد با آهن و اسیدفولیک ،پیگیری واجرای طرحهای دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت
 •  آموزش مسئول فنی کارخانجات در خصوص اجرای برنامه نشانگر رنگی و درج  بر روی لیبل های محصولات تولیدی
 • ممیزی سیستمهای مدیریت ایمنی مواد غذایی و تشکیل جلسات FSMS و اعطاء مجوز جهت درج لگوهایHACCP و ISO22000 بر روی لیبل  
 •  نمونه برداری و  بررسی باقیمانده سموم و آفات کشاورزی جهت ارسال نتایج به اداره کل نظارت و ارزیابی فرآرده‌های غذایی و آشامیدنی  به منظور سیاست گزاری کلان کشوری
 • صدور گواهی بهداشت جهت صادرات مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی
 •  تکمیل کاربرگ ارزیابی برنامه‌های پیشنیازی (PRPs ) و درجه بندی واحد‌های تولید مواد غذایی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بر اساس آن
 • بررسی محصولات تراریخته و درج عبارت تراریخته بر روی محصولات مشمول
 • بررسی فرمولاسیون و تایید سه برگی محصولات درخواستی جهت تولید
 • تهیه و تنظیم پرونده های تخلفات واحدهای تولیدی جهت طرح در کمیسیون و ارائه به مراجع قضایی
 • کنترل شرایط فنی و بهداشتی حین تولید
 • بررسی برچسب محصولات مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی در طرح برچسب گذاری کالا
 • اجرای طرح PMS ( نمونه برداری در سطح عرضه از محصولات غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی ) ارسال به آزمایشگاههای معاونت ، بررسی و آنالیز نتایج و ارسال به سازمان غذا و دارو
 • نظارت بر حسن انجام امور مسئول فنی از طریق بررسی دفاتر آزمایشگاهی
 • نمونه برداری از محصولات تولیدی کارخانه و ارسال به آزمایشگاه جهت اطمینان از رعایت شرایط مناسب تولید و مطابقت با مجوزهای بهداشتی ، استانداردهای مربوطه و ضوابط وزارت بهداشت
 • بازدید و نمونه برداری از مراکز نگهداری محصولات مواد غذایی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی شامل انبارها ، مراکز پخش و سردخانه ها
 •    آماده سازی و ارجاع پرونده ها به کمیسیون فنی و بهداشتی معاونت و کمیسیون ماده 11و سایر مراجع حقوقی در صورت لزوم

 

 

 

 

 

 


وظایف گروه واردات مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و  بهداشتی

 • تایید صلاحیت مسئول فنی شرکتهای وارداتی از طریق سامانه TTAC
 • بررسی عدم مصرف محموله تا وصول مطابقت آزمایشگاه و صدور مجوز مصرف توسط مسئول فنی
 • نمونه برداری از محموله های مرجوع شده صادراتی از گمرک بر اساس نامه های واصله از سازمان غذا و دارو و سایر امور تفویض شده درگمرک
 • نظارت بر برچسب گذاری اصالت و فارس نویسی به منظور اطمینان از سلامت ورود کالا و اقدام شرکت در محدوده ضوابط
 • نظارت بر معدوم سازی محموله های وارداتی تاریخ گذشته ، فاقد مجوز و دارای عدم تطابق ، طبق ضوابط
 • نظارت بر حسن فعالیت مسئول فنی شرکتهای وارداتی
 • نظارت بر شرایط فنی و بهداشتی انبارهای شرکتهای وارداتی و بررسی مدارک و مستندات ترخیص مطابق با ضوابط مربوطه
 • کنترل و نظارت بر محصولات آرایشی و بهداشتی و غذایی وارداتی در سطح عرضه طبق وظایف محوله
 • بازدید از آرایشگاههای تحت پوشش و آموزش در زمینه بر چسب اصالت و سلامت کالاها با همکاری معاونت بهداشتی
 • پاسخ به استعلام های سازمان غذا و دارو ، دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و دادسراها و مراجع قضایی،انتظامی و سازمان اموال تملیکی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 • نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ها و ضوابط اداره کل نظارت و ارزیابی مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی
 •    معدوم سازی کالاهای وارداتی تاریخ گذشته ، فاقد مجوز و دارای عدم تطابق با توجه به نامه ها سازمان غذا و دارو ، سایر دانشگاهها ،درخواست وارد کننده و سایر سازمانهای ذیربط
 •    نظارت بر برچسب گذاری اصالت و فارسی نویس بر روی کالاهای وارداتی توسط شرکتها با توجه به ضوابط مربوطه در انبار نگهداری و سطح عرضه
 •    دریافت و بررسی و رسیدگی به شکایات تلفنی یا مکتوب در زمینه  کالاهای وارداتی،قاچاق و تقلبی توسط شرکتهای وارد کننده، سازمانها ی مرتبط یا عموم مردم  تا حصول نتیجه و در صورت لزوم برخورد قانونی با متخلفین
 •    نظارت بر مراکز و فروشگاههای سطح عرضه در خصوص عرضه کالاهای سلامت محور وارداتی
 •    انجام مانور و گشتهای مشترک بازرسی از مراکز عرضه کالاهای سلامت محور وارداتی در معیت نمایندگان تعزیرات، اصناف، بازرگانی، معاونت بهداشتی و سایر سازمانهای مرتبط
 •    همکاری با کمیسیون قاچاق کالا و ارز و شرکت در جلسات مربوطه و اجرای مصوبات آن
 • صدورمجوز ترخیص مواد اولیه و فرآیند شده مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی
 • بررسی مشکلات مربوط به صدور مجوز ترخیص یا مصرف توسط مسئول فنی یا به دلیل مشکلات سامانه TTAC و طرح در کمیسیون فنی و قانونی انعکاس موضوع به سازمان غذا و دارو و گمرک مربوطه 
 • نظارت بر نحوه فعالیت شرکت وارداتی در سامانه تی تک- سامانه ترخیص- سامانه جامع گزارشات
 • تمدید پروانه مسئول فنی  شرکتهای وارداتی در زمینه آرایشی و بهداشتی و بررسی عملکرد مسئول فنی واردات و طرح در کمیسیون فنی و قانونی 
 •    کارشناسی اقلام غیر مجاز مکشوفه از مراکز سطح عرضه و غیر مجاز توسط نیروی انتظامی و سازمان اموال تملیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •    نمونه برداری از کالاهای وارداتی در سطح عرضه در اجرای طرح کشوری pms و ارسال به آزمایشگاه و اقدام بعدی در خصوص اقلام نامنطبق مطابق با دستورالعمل اجرایی طرح
 •    بازرسی از کالاهای موجود در اموال تملیکی و نظارت بر معدوم سازی آنها و اعلام نظر کارشناسی در خصوص استعلامات واصله
 •     نظارت بر برپایی نمایشگاههای عرضه کننده اقلام سلامت محور وارداتی و کنترل مجوزهای مربوطه
 •     انجام بازدید مشترک با نماینده معاونت بهداشتی ازآرایشگاهها و کنترل محصولات وارداتی مورد مصرف طبق ضوابط مربوطه
 •     مشارکت در آموزش همگانی در زمینه کالاهای سلامت محور و برگزاری دوره آموزشی در گروههای هدف مختلف و تهیه پمفلت آموزشی به منظور اطلاع رسانی

 

 

وظایف واحد پاسخگویی به شکایات :

 • دریافت و رسیدگی به شکایات در خصوص مواد‌ غذایی و آرایشی بهداشتی

 

Template settings