تاریخچه :
در پی صدور فرمان رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز در  12تیر ماه 1381 کانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار دولت هشتم قرار گرفت و در سال 1383 با حکم رئیس جمهور ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل گردید.
 
بر اساس ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور سیاست گذاری ، برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت در حوزه اجرایی ، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، ستاد مرکزی از چند ارکان تشکیل گردید.
در معاونت غذا و دارو اداره مبارزه با قاچاق کالا در تاریخ 25/4/97 از سوی معاونت وقت با معرفی مسئول اداره تشکیل گردید.
هدف از تشکیل این اداره کنترل بیشتر بر پخش های بزرگ و سطح عرضه کالاهای سلامت محور در عطاری ها ، داروخانه ها ، فروشگاههای غیر مجاز و باشگاههای ورزشی عرضه مکمل های غذایی ، ورزشی و رژیمی ، فروشگاههای تجهیزات پزشکی و آرایشی و بهداشتی می باشد
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings