بخش پذیرش نمونه

بخش پذیرش نمونه آزمایشگاه کنترل موادغذایی آرایشی وبهداشتی

         دریافت نمونه ها ی ارسالی از ادارات نظارت ، شبکه ها و مراکز بهداشتی معاونت بهداشتی

         ارسال نمونه و رعایت اصول اولیه نمونه­ برداری مورد بررسی قرار گرفته و پس از دریافت، نمونه­ ها کدگذاری شده و با توجه به نامه­ ی درخواست آزمایش، به بخش­های مربوطه آزمایشگاه ارسال می­گردند.

         در صورت عدم توانایی در انجام آزمونی خاص هماهنگی با آزمایشگاه همکار ذیصلاح انجام و نمونه به ازمایشگاه همکار ارسال میگردد.

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings