دکتر  مارال تیمورزاده بابلی

رئیس اداره ملزومات دارویی

 

شرح وظایف:

  • بررسی مدارک مجوز فعالیت ملزومات دارویی
  • موافقت اصولی احداث کارخانه ملزومات دارویی
  • معرفی و تمدید پروانه مسئول فنی ملزومات دارویی
  • بازدید GMP کارخانه ضد عفونی
  • بررسی تکنیکال فایل محصولات ضد عفونی

نمونه برداری محصولات ملزومات دارویی

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings