• 1401/06/07 - 10:16
  • - تعداد بازدید: 155
  • - تعداد بازدید کنندگان: 141
  • Study time: 1 دقیقه
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار کرد:

کمیته آزمایشگاه های همکار و مجاز

روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران- جلسه کارشناسی، هماهنگی برنامه ریزی و اجرایی آزمایشگاه همکار و مجاز معاونت غذا و دارو در روز یکشنبه ششم شهریور سال 1401 در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

4659.mp3 کمیته آزمایشگاه های همکار و مجاز

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار کرد:

 

کمیته آزمایشگاه های همکار و مجاز

 

روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران- جلسه کارشناسی، هماهنگی برنامه ریزی و اجرایی آزمایشگاه همکار و مجاز معاونت غذا و دارو در روز یکشنبه ششم شهریور سال 1401 در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

این جلسه  با حضور دکتر مهران ولائی (معاون غذا و دارو و رئیس کمیته )، مهندس فریبا ابراهیمی ( مدیر آزمایشگاه کنترل غذا و دارو و دبیر کمیته )، دکترعلیرضا حبیبی  ( مدیر نظارت بر مواد غذائی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی ) ، دکتر نوشین احمدی ( مدیر نظارت بر  دارو و مواد اعتیاد آور ) ، دکتر فیروزه نظری ( معاون فنی و تضمین کیفیت آزمایشگاه ) و دکتر پیمان غلام نژاد ( کارشناس مسئول آزمایشگاه ) تشکیل شد.

جلسه کمیته مذکور بصورت مستمر جهت هماهنگی و نظارت بر روند فعالیت ، صدور یا تمدید مجوزهای لازم آزمایشگاه های همکار و مجاز همچنین بررسی شکایات در حوزه دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می گردد.

در این جلسه 22 پرونده مربوط به آزمایشگاه های همکار و مجاز مورد بررسی قرارگرفت  و تصمیمات لازم اتخاذ گردید. .

  • Newsgroup : اخبار معاونت غذا و دارو
  • News code : 4659
کپی لینک کوتاه:
key words
محسن سالمی
خبرنگار

محسن سالمی

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings