• 1402/08/30 - 13:04
  • - تعداد بازدید: 296
  • - تعداد بازدید کنندگان: 260
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه
چهاردهمین جلسه کمیسیون فنی و قانونی

چهاردهمین جلسه کمیسیون فنی و قانونی سال1402

چهاردهمین جلسه کمیسیون فنی و قانونی در 30 آبان ماه سال 1402 در سالن اجتماعات معاونت غذا ودارو تشکیل گردید.

38804.mp3 چهاردهمین جلسه کمیسیون فنی و قانونی سال1402

کمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی و مجوزهای ورود مواد اولیه و فرآیند شده  مواد غذایی آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور اعضاء در محل معاونت غذا و دارو تشکیل گردید.

  1. پرونده های غذایی ، آشامیدنی :

در این کمیسیون تعداد  17  مورد پرونده، شامل 2  فقره پرونده صدور پروانه بهره برداری ، 9 فقره پرونده صدور پروانه ساخت ( 18 مورد پروانه ساخت ) و همچنین 6 فقره پرونده متفرقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

  1. پرونده های آرایشی و بهداشتی:

در این کمیسیون تعداد  10  مورد پرونده، شامل 4 فقره پرونده صدور پروانه مسئول فنی فقره پرونده صدور پروانه بهره برداری ، 4 ، فقره پرونده صدور پروانه ساخت ( 12 مورد پروانه ساخت ) و همچنین 1 فقره پرونده متفرقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

  • گروه اخبار : اخبار معاونت غذا و دارو
  • کد خبر : 38804
:
محمد اژدری
خبرنگار

محمد اژدری

تصاویر

نظرات

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings