• 1401/05/08 - 12:12
  • - تعداد بازدید: 170
  • - تعداد بازدید کنندگان: 154
  • Study time: 1 دقیقه
در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد:

هشتمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 118پرونده

روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران – هشتمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 118پرونده ، روز سه شنبه 4 مردادماه ۱۴۰۱در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.

3660.mp3 هشتمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 118پرونده

 

در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد:
هشتمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 118پرونده

روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران  هشتمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 118پرونده ،  روز سه شنبه 4 مردادماه ۱۴۰۱در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.

در هشتمین کمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی و مجوزهای ورود  مواد اولیه و فرآیند شده مواد غذایی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال۱۴۰۱ معاون غذا و دارو، مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مدیر آزمایشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی، نماینده صنعت و نماینده جامعه مسئولین فنی و کارشناس تخصصی مواد غذایی و آشامیدنی معاونت حضور داشتند.

در این کمیته پرونده های غذایی، آشامیدنی 71پرونده، شامل 5فقره پرونده صدور پروانه بهره برداری، 51 فقره پرونده صدور و اصلاح پروانه ساخت  و همچنین تعداد15فقره پرونده متفرقه  و پرونده های آرایشی و بهداشتی47 پرونده، شامل5 فقره پروانه مسئول فنی،40فقره پرونده صدور و اصلاح پروانه ساخت، 1فقره پرونده صدور پروانه بهره برداری و همچنین 1فقره پرونده متفرقه، جهت اتخاذ تصمیم مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

  • Newsgroup : اخبار معاونت غذا و دارو
  • News code : 3660
کپی لینک کوتاه:
key words
محسن سالمی
خبرنگار

محسن سالمی

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings