• 1401/09/15 - 13:37
  • - تعداد بازدید: 88
  • - تعداد بازدید کنندگان: 68
  • Study time: کمتر از یک دقیقه
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران برگزار کرد:

نشست اداره کل فرآورده های طبیعی سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو با ادارات متناظر معاونت های غذا و دارو به میزبانی معاونت دانشگاه ایران

روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران ـ در راستای همسان سازی بررسی اولیه پرونده فرآورده های طبیعی و سنتی، و به منظور تسریع در امر پاسخدهی به مکاتبات مراجعان، نشست ماهانه اداره کل فرآورده های طبیعی سنتی و مکمل با ادارات متناظر معاونت های غذا و داروی منطقه 10 آمایشی به میزبانی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران، روز یکشنبه 13 آذرماه1401 برگزار شد.

8469.mp3 نشست اداره کل فرآورده های طبیعی سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو با ادارات متناظر معاونت های غذا و دارو به میزبانی معاونت دانشگاه ایران

برگزاری نشست اداره کل فرآورده های طبیعی سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو با  ادارات متناظر معاونت های غذا و دارو به میزبانی معاونت دانشگاه ایران

 

روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران ـ در راستای همسان سازی بررسی اولیه پرونده فرآورده های طبیعی و سنتی، و به منظور تسریع در امر پاسخدهی به مکاتبات مراجعان، نشست ماهانه اداره کل فرآورده های طبیعی سنتی و مکمل با ادارات متناظر معاونت های غذا و داروی منطقه 10 آمایشی به میزبانی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران، روز یکشنبه 13 آذرماه1401 برگزار شد.

     در این نشست مشترک، چندین پرونده مربوط به صدور / تمدید پروانه ساخت فرآورده های طبیعی مورد بررسی  علمی قرار گرفت و دیدگاه حضار در مورد محتویات این پرونده ها به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

در پایان نیز مقرر گردید پرونده های مورد نظر، پس از رفع نقص از سوی شرکت متقاضی، در اسرع وقت به اداره کل فرآورده های طبیعی سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو ارسال شود.

  • Newsgroup : اخبار معاونت غذا و دارو
  • News code : 8469
کپی لینک کوتاه:
key words
محسن سالمی
خبرنگار

محسن سالمی

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings