• 1401/05/04 - 11:16
  • - تعداد بازدید: 192
  • - تعداد بازدید کنندگان: 169
  • Study time: 1 دقیقه
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار کرد :

نخستین همایش تولید تجهیزات پزشکی دانش بنیان با رویکرد تقسیم کار ملی

روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران- نخستین همایش «تولید تجهیزات پزشکی دانش بنیان با رویکرد تقسیم کار ملی» با هدف حمایت از تولید و شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی با همکاری انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور روز یکشنبه دوم مرداد 1401 در سالن رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید.

3589.mp3 نخستین همایش تولید تجهیزات پزشکی دانش بنیان با رویکرد تقسیم کار ملی

 

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار کرد :

 

نخستین همایش تولید تجهیزات پزشکی دانش بنیان با رویکرد تقسیم کار ملی

 

روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران- نخستین همایش «تولید تجهیزات پزشکی دانش بنیان با رویکرد تقسیم کار ملی» با هدف

حمایت از تولید و شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی با همکاری انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور روز یکشنبه دوم

مرداد 1401 در سالن رازی  دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید.

این همایش با حضور معاونین وزارت بهداشت و معاونین علمی و فناوری ریاست جمهوری ، مدیران اداره کل تجهیزات پزشکی، ریاست

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه ایران و هچنین شماری از مسئولان و مدیران و مجریان در حوزه تجهیزات پزشکی، استادان، کارشناسان و

دانشجویان رشته تجهیزات پزشکی و دیگر رشته های مربوط شرکت داشتند.

دکتر روح اله مزینانی مدیرکل اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی در خصوص راهکارهایی برای تسهیل صدور مجوز و فرآیندهای ارزیابی شرکت

های دانش بنیان در زمینه تجهیزات پزشکی را ارائه داد.

همچنین دکتر  مهران ولائی معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران در زمینه "ایجاد و توسعه آزمایشگاه های تست تجهیزات

پزشکی برای شرکت های دانش بنیان"  سخنرانی خود را ارائه کرد.

درپایان نیز پنل پرسش و پاسخ شرکت های دانش بنیان  با عنوان " حمایت های مالی از شرکت های دانش بنیان، شناسایی و معرفی فرصت

های سرمایه گذاری در تولید تجهیزات پزشکی" با حضور مدیران صندوق اکسیر، صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تجهیزات پزشکی و رئیس

محترم هیئت امنا صرفه جویی ارزی و .... تشکیل گردید.

 

 

 

 

  • Newsgroup : اخبار معاونت غذا و دارو
  • News code : 3589
کپی لینک کوتاه:
key words
محسن سالمی
خبرنگار

محسن سالمی

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings