• 1401/11/03 - 14:23
  • - تعداد بازدید: 74
  • - تعداد بازدید کنندگان: 58
  • Study time: 2 دقیقه
معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار کرد:

سومین جلسه کلان منطقه 10 آمایشی معاونت های غذا و داروی کشور

روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران- سومین جلسه کلان منطقه 10 آمایشی معاونت های غذا و داروی کشور روز چهارشنبه 28دی ماه 1401 به میزبانی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید .

10569.mp3 سومین جلسه کلان منطقه 10 آمایشی معاونت های غذا و داروی کشور

 

 

 

معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار کرد:

سومین جلسه کلان منطقه 10 آمایشی معاونت های غذا و داروی کشور

 

روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران- سومین جلسه کلان منطقه 10 آمایشی معاونت های غذا و داروی کشور روز چهارشنبه  28دی ماه 1401 به میزبانی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید .

 این جلسه با حضور معاونین غذا و داروی 3 دانشگاه علوم پزشکی استان تهران ( ایران تهران شهید بهشتی ) ، مدیر راهبری و پایش در امور استانهای سازمان غذا و دارو ، مدیران ، روساء و کارشناسان حوزه های سازمان غذا و دارو ( اداره پایش و نظارت بر فرآورده های سلامت محور، آرایشی و بهداشتی ، آزمایشگاه کنترل دارو ، مواد خوراکی ، آرایشی و بهداشتی ، اداره فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل ،تجهیزات پزشکی و دارو )در سالن معاونت غذا و داروی دانشگاه ایران برگزار شد .

در این جلسه ابتدا دبیر قطب ( دانشگاه علوم پزشکی تهران ) گزارش اقدامات و پیگیری مصوبات جلسات اول و دوم را ارائه کرد .

در ادامه دکتر مهران ولائی معاون غذا و دارو دانشگاه ایران مباحث دستور کار  جلسه را در حوزه های دارو ، پایش و نظارت بر فرآورده های سلامت محور ، تجهیزات پزشکی ، فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی، آزمایشگاه کنترل ، فرآورده های طبیعی ، سنتی ، مکمل مطرح و مورد بحث  تبادل نظر قرار داد.

در حوزه دارو، مباحث در خصوص اتصال سامانه های HIX و TTAC ، فعالیت همزمان مسئول فنی داروخانه ها و صنایع ، نحوه تخصیص داروهای سهمیه ای ، مورد بررسی و تبادل تظر قرار گرفت . مباحث به روز رسانی و یکسان سازی پوشش بیمه ای تجهیزات و ملزومات پزشکی و ساماندهی وضعیت مسئول فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی بیمارستان ها ، مراکز درمانی در امور تجهیزات پزشکی مطرح گردید .

ایجاد ساز وکار مناسب درون سازمانی برای افزایش و توسعه، تهیه نمونه های مهارت آزمایی، تعامل موثر جهت همسو سازی برنامه های عملیاتی پایش محصولات سلامت محور میان اداره کل های متناظر و چابک سازی در فرایند پرداخت هزینه های آزمون در سامانه شبکه جامع کشور و ایجاد دسترسی در سامانه برای واحدهای مالی یکسان سازی دستورالعمل بررسی و برخورد با تخلفات در حوزه غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و

بهداشتی ، لزوم بازنگری در دستورالعمل چارت مسئول فنی واردات و تولید در حوزه غذایی، آشامیدنی لزوم ایجاد چارت سازمانی تشکیلاتی یکسان دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت اشکالات ارسال بازخورد نسخ و دشواری استفاده از سامانه پایش نسخ و برگزاری ماهانه کمیته تجویز مصرف منطقی داروها و لزوم بازنگری نظارت ، پایش و توزیع و عرضه شیر خشک های رژیمی از دیگر مباحثی بود که مورد بررسی و پاسخ و پرسش قرار گرفت.

در پایان نتایج و مصوبات جمع بندی و مقرر گردید موارد تا حصول نتیجه پیگیری گردد.

  • Newsgroup : اخبار معاونت غذا و دارو
  • News code : 10569
کپی لینک کوتاه:
key words
محسن سالمی
خبرنگار

محسن سالمی

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings