• 1401/07/20 - 03:08
  • - تعداد بازدید: 128
  • - تعداد بازدید کنندگان: 115
  • Study time: کمتر از یک دقیقه
آزمایشگاه کنترل معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار کرد:

دوره آموزشی اصول کروماتوگرافی گازی با دتکتور جرمی و دستگاه GC-MS

روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران- دوره آموزشی دوروزه اصول کروماتوگرافی گازی با دتکتور جرمی و دستگاه GC-MS از 17 الی 18 مهرماه سال جاری در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.

6167.mp3 دوره آموزشی اصول کروماتوگرافی گازی با دتکتور جرمی و دستگاه GC-MS

برگزاری دوره آموزشی اصول کروماتوگرافی گازی با دتکتور جرمی و دستگاه GC-MS

روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران- دوره آموزشی دوروزه اصول کروماتوگرافی گازی با دتکتور جرمی و دستگاه GC-MS از 17 الی 18 مهرماه سال جاری در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.

این دوره که با حضور کارشناسان فنی آزمایشگاه های معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی، کارشناسان فنی آزمایشگاه های مجاز فعال در حوزه آنالیز دستگاهی تحت پوشش معاونت و کارشناسان فنی آزمایشگاه کنترل معاونت برگزار گردید.

در این دوره دکتر یحیی زاده طی مدت دو روز  یکشنبه و دوشنبه 18 و17/07/1401 ، پس از توضیحات مقدماتی در خصوص اصول کروماتوگرافی، به طور خاص به  کروماتوگرافی گازی با دتکتور جرمی، اصول دستگاه، معرفی سخت افزاری دستگاه، عیب یابی (Trouble shooting ) و در نهایت بررسی اجمالی نرم افزار دستگاه GC-MS کمپانی Agilent Technologies پرداخت.

همچنین در این دوره دستگاه های SPE manifold, N2 evaporator, MSD auto vent جهت اندازه گیری آفلاتوکسین و نیتروزآمین به شرکت کنندگان معرفی گردید.

  • Newsgroup : اخبار معاونت غذا و دارو
  • News code : 6167
کپی لینک کوتاه:
key words
محسن سالمی
خبرنگار

محسن سالمی

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings