• 1401/12/28 - 14:02
  • - تعداد بازدید: 5
  • - تعداد بازدید کنندگان: 5
  • Study time: 1 دقیقه
معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار کرد:

بیست و سومین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 80 پرونده

روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران – بیست و سومین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 80 پرونده ، روز سه شنبه 16 اسفند ماه1401 در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.

12777.mp3 بیست و سومین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 80 پرونده

در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد:
بیست و سومین  کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 80 پرونده

روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران   بیست و سومین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی  80 پرونده ،  روز سه  شنبه 16 اسفند ماه1401 در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.

در بیست و سومین کمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی و مجوزهای ورود  مواد اولیه و فرآیند شده مواد غذایی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال۱۴۰۱ معاون غذا و دارو، مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مدیر آزمایشگاه، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ایران، عضو هیئت علمی دانشگاه ایران، نماینده صنعت،  نماینده جامعه مسئولین فنی و کارشناس تخصصی مواد غذایی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت حضور داشتند.

در این کمیته پرونده های غذایی، آشامیدنی 70پرونده، شامل5 فقره پرونده صدور پروانه بهره برداری، 22فقره پرونده صدور پروانه ساخت (63مورد پروانه ساخت )و همچنین تعداد2 فقره پرونده متفرقه  و پرونده های آرایشی و بهداشتی10 پرونده، شامل 5فقره پروانه مسئول فنی،1فقره پرونده صدور پروانه بهره برداری،  2فقره پرونده صدور و اصلاح ساخت، (4مورد پروانه ساخت) جهت اتخاذ تصمیم مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

  • Newsgroup : اخبار معاونت غذا و دارو
  • News code : 12777
کپی لینک کوتاه:
key words
محسن سالمی
خبرنگار

محسن سالمی

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings