• 1401/12/10 - 02:24
  • - تعداد بازدید: 45
  • - تعداد بازدید کنندگان: 32
  • Study time: 1 دقیقه
در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد:

بیست و دومین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 83 پرونده

روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران – بیست و دومین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 83 پرونده ، روز سه شنبه9اسفند ماه1401 در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.

12192.mp3 بیست و دومین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 83 پرونده

در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد:
بیست و دومین  کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 83 پرونده

روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران   بیست و دومین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی  83 پرونده ،  روز سه شنبه9اسفند ماه1401 در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.

در بیست و دومین کمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی و مجوزهای ورود  مواد اولیه و فرآیند شده مواد غذایی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال۱۴۰۱ معاون غذا و دارو، مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مدیر آزمایشگاه، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ایران، عضو هیئت علمی دانشگاه ایران، نماینده صنعت،  نماینده جامعه مسئولین فنی و کارشناس تخصصی مواد غذایی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت حضور داشتند.

در این کمیته پرونده های غذایی، آشامیدنی 71پرونده، شامل8 فقره پرونده صدور و اصلاح پروانه بهره برداری، 17فقره پرونده صدور پروانه ساخت (55مورد پروانه ساخت )و همچنین تعداد8 فقره پرونده متفرقه  و پرونده های آرایشی و بهداشتی12 پرونده، شامل 7فقره پروانه مسئول فنی،1فقره پرونده صدور پروانه بهره برداری،  3فقره پرونده صدور و اصلاح ساخت، (4مورد پروانه ساخت) جهت اتخاذ تصمیم مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

  • Newsgroup : اخبار معاونت غذا و دارو
  • News code : 12192
کپی لینک کوتاه:
key words
محسن سالمی
خبرنگار

محسن سالمی

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings