• 1401/08/24 - 13:12
  • - number of visits: 27
  • - Number of visitors: 26
  • Study time: 2 دقیقه
معاونت غذا و دارو

به مناسبت هفته جهانی آگاه سازی آنتی بیوتیک

دکتر ولائی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران به مناسبت هفته جهانی آگاه سازی مقاومت به داروهای آنتی میکروبیال

7494.mp3 به مناسبت هفته جهانی آگاه سازی آنتی بیوتیک

به مناسبت هفته  جهانی آگاه سازی آنتی بیوتیک

دکتر ولائی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران به مناسبت هفته جهانی آگاه سازی مقاومت به داروهای آنتی میکروبیال از 18 لغایت 24 نوامبر برابر با 27 آبان ماه لغایت 3 آذر ماه، طی مصاحبه ای اظهار داشت:

دارو عامل اساسی و اصلی درمان اکثر بیماری ها تلقی می شود و  سیستم بهداشت و درمان هـر کشـوری موظف است بر اسـاس  منابع مالی ، موقعیت جغرافیایی و بیماری های شایع و واگیر و غیرواگیر منطقه ای و شناسایی نیازهای دارودرمانی کشور، لیستی از داروهای اساسی خود را برآورد و تامین نماید تا جهت تجویز و انتخاب مناسب و منطقی توسط پزشکان مورد استفاده قرار گیرد.  در صورتیکه امروزه تجویز و مصرف غیرمنطقی داروها از معضلات بسیار مهم و شایان توجه در اغلب کشورها محسوب می شود. قطعاً تجویز  و مصرف غیر منطقی داروها از جمله روی آوردن به اشکال تزریـقی داروهــا و تقاضای بالا و غیر قابل توجیه استفاده از اشکال تزریقی در مواردی که جایگزین غیر تزریقی موجود باشد، مصرف بی رویه و غیر منطقی آنتی بیوتیک ها، ازمعضلات و مشکلات قابل توجه سیستم های مراقبت و سلامت می باشد.

وی گفت: لذا با توجه به محدودیت بودجه و منابع مالی در سیستم بهداشتی ، لازم است با تجویز و مصرف منطقی داروها به مقدار قابل توجهی مانع از اتلاف سرمایه ملی شد. هزینه استفاده غیرمنطقی از داروها هم از نگاه اقتصـادی و هـم از ابعاد علمی و عوارض ناخواسته ای که به فرد و اجتماع وارد می کند قابل بحث و بررسی است.

 

معاون غذا و دارو با اشاره به هفته جهانی آگاه سازی آنتی بیوتیک و ارتباط آن با تجویز و مصرف منطقی دارو گفت: استفاده زیاد از آنتی بیوتیک ها ، مصرف خودسرانه، ناآگاهی در زمینه مصرف صحیح دارو و عدم تکمیل دوره درمان، باورهای غلط و تحمیل فشار بیمار بر پزشک و نیز انتظار بهبودی سریع و اعتقاد به داروهای تزریقی ،  عدم ارتباط کافی پزشک ، داروساز  و بیمار از عوامل موثری هستند که بر تجویز و مصرف غیر منطقی دارو دامن می زنند و منجر به کاهش کیفیت دارو درمانی ، اتلاف منابع مالی  و کاهش فراهمی داروهای ضروری و نیز افـزایش قیمـت دارو ،افزایش خطر عوارض ناخواسته  مانند عوارض ناخواسـته دارویـی و بروز  پدیده مقاومـت به داروهای آنتی بیوتیک خواهد شد که در صورت عدم توجه ، در آتی به فاجعه ای جدی و غیر قابل جبران منجرخواهد شد.

دکتر ولائی در ادامه اظهار داشت که هفته جهانی آگاه سازی مقاومت به داروهای آنتی میکروبیال فرصتی را فراهم ساخته است تا تمامی اهتمام و تلاش های خود را به کار گیریم و اطلاع رسانی ها و آموزش های لازم چه در ابعاد آموزشهای تخصصی و چه در ابعاد آگاه سازی عموم مردم در زمینه مصرف صحیح  ومنطقی داروها و نیز رعایت شاخصها و استانداردهای لازم نسخه نویسی را در ابعاد گسترده تعمیم دهیم.

 

 

  • Newsgroup : اخبار معاونت غذا و دارو
  • News code : 7494
کپی لینک کوتاه:
key words
محسن سالمی
خبرنگار

محسن سالمی

Comments

0 There are comments for this article

comment

Template settings