• 1401/11/01 - 08:16
  • - تعداد بازدید: 68
  • - تعداد بازدید کنندگان: 60
  • Study time: کمتر از یک دقیقه
سازمان غذا و دارو

الزام پیاده سازی ثبت فراورده جدید در سامانه ttac.ارایش و بهداشتی دیماه 1401

الزام پیاده سازی ثبت فراورده جدید در سامانه ttac.ارایش و بهداشتی دیماه 1401

10413.mp3 الزام پیاده سازی ثبت فراورده جدید در سامانه ttac.ارایش و بهداشتی دیماه 1401

الزام پیاده سازی ثبت فراورده جدید در سامانه ttac.آرایش و بهداشتی دیماه 1401

  • Newsgroup : اطلاعیه مدیریت غذا
  • News code : 10413
کپی لینک کوتاه:
key words
محسن سالمی
خبرنگار

محسن سالمی

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings