• 1401/05/05 - 10:29
  • - تعداد بازدید: 204
  • - تعداد بازدید کنندگان: 192
  • Study time: کمتر از یک دقیقه
سازمان غذا و دارو

اطلاعیه مهم غذایی : صدور کد IRC واردات مواد اولیه با خود اظهاری با اخد تعهد

اطلاعیه مهم غذایی : صدور کد IRC واردات مواد اولیه با خود اظهاری با اخد تعهد

3618.mp3 اطلاعیه مهم غذایی : صدور کد IRC واردات مواد اولیه با خود اظهاری با اخد تعهد

اطلاعیه مهم غذایی : صدور کد IRC واردات مواد اولیه با خود اظهاری  با اخد تعهد

/uploads/25/2022/Jul/27/تعهد نامه.pdf

  • Newsgroup : اطلاعیه مدیریت غذا
  • News code : 3618
کپی لینک کوتاه:
key words
محسن سالمی
خبرنگار

محسن سالمی

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings