• 1401/04/25 - 08:28
  • - تعداد بازدید: 290
  • - تعداد بازدید کنندگان: 261
  • Study time: کمتر از یک دقیقه
سازمان غذا و دارو

اطلاعیه مهم دارویی : تغییر مبنای قیمت داروها بر اساس ارز ترجیحی

3326.mp3 اطلاعیه مهم دارویی : تغییر مبنای قیمت داروها بر اساس ارز ترجیحی

تغییر مبنای قیمت داروها بر اساس ارز ترجیحی

  • Newsgroup : اخبار معاونت غذا و دارو,اطلاعیه مدیریت دارو
  • News code : 3326
کپی لینک کوتاه:
key words
محسن سالمی
خبرنگار

محسن سالمی

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings