لیست اخبار صفحه :1
بیست و سومین  کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 80 پرونده
معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار کرد:

بیست و سومین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 80 پرونده

روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران – بیست و سومین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 80 پرونده ، روز سه شنبه 16 اسفند ماه1401 در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.

گیاهخواری در ورزشکاران
کارشناس مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران بررسی کرد:

گیاهخواری در ورزشکاران

محققان می خواهند بدانند آیا ورزشکاران به دلیل رژیم غذایی گیاهی نتایج بهتری در عملکرد خوددارند یا خیر و اگر چنین است چگونه این رژیم ها عملکرد ورزشی را بهبود می بخشند.در این مقاله مهندس زهره هنری کارشناس مواد غذایی اداره نظارت بر مواد غذایی به مبحث گیاهخواری در ورزشکاران می پردازد.

مروری بر طبقه بندی سموم آفت کش
کارشناس مسئول آزمایشگاه کنترل معاونت غذا و دارو بررسی کرد:

مروری بر طبقه بندی سموم آفت کش

نظر به کاربرد گسترده سموم دفع آفات نباتی در انواع محصولات کشاورزی و اهمیت سموم به عنوان یکی از آلاینده های مهم ، شناخت تعاریف ، طبقه بندی و روش پایش در این حوزه قابل توجه می باشد، لذا در این نوشتار مهندس ایران رحمی زاد مروری بر تعاریف و طبقه بندی سموم آفت کش خواهد داشت.

کاربرد باکتریوفاژها در ایمنی مواد غذایی
کارشناس مسئول آزمایشگاه معاونت غذا و دارو ایران بررسی کرد:

کاربرد باکتریوفاژها در ایمنی مواد غذایی

این واقعیت که فاژها در حال حاضر به عنوان عوامل کنترل زیستی در بخشهای تولید مواد غذایی استفاده می شوند ، توانایی آنها را به عنوان رویکردهای مکمل کارا، جهت کنترل پانوژنهای مضر در مواد غذایی در بسیاری از شرایط، ثابت می کند.در این مقاله مهندس معصومه میرزازاده کارشناس مسئول آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایران به بررسی کاربرد باکتریوفاژها در ایمنی مواد غذایی می پردازد.

بیست و دومین  کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 83 پرونده
در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد:

بیست و دومین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 83 پرونده

روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران – بیست و دومین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 83 پرونده ، روز سه شنبه9اسفند ماه1401 در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.

جلسه هم اندیشی کارشناسان تجهیزات پزشکی مراکز تابعه دانشگاه ایران
معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران به مناسبت روز مهندس ضمن تجلیل از همکاران تجهیزات پزشکی مراکز برگزار کرد:

جلسه هم اندیشی کارشناسان تجهیزات پزشکی مراکز تابعه دانشگاه ایران

روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران-همزمان با بزرگداشت دانشمند بزرگ خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس، معاونت غذا و دارو اقدام به برگزاری جلسه هم اندیشی کارشناسان تجهیزات پزشکی مراکز و تجلیل کارشناسان مراکز تابعه نمود .

Template settings