معاونت غذا و دارو- اطلاعیه مهم غذایی
تغییر چک لیست ارزیابی برنامه های پیشنیازی(PRPs) در واحدهای تولیدی غذایی و آشامیدنی داخل کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/7 | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.34153.67974.fa
برگشت به اصل مطلب