معاونت غذا و دارو- اطلاعیه مهم غذایی
دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی، تائید صلاحیت، صدور و تمدید مجوز فعالیت موسسات آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/4 | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.34153.66409.fa
برگشت به اصل مطلب