معاونت غذا و دارو- اسامی کارشناسان
اسامی کارشناسان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/29 | 
 اسامی کارشناسان
 ردیف مشخصات پست سازمانی
۱  دکتر آزاده رئیس دانا (متخصص داروسازی سنتی)          رئیس اداره
۲  مهندس فاطمه صالحی ( کارشناس تغذیه )  کارشناس
۳  مهندس فائزه حسین زاده (کارشناس تغذیه)  کارشناس
۴   نوشین مسلمی عقیلی (کارشناس طب سنتی و مکمل)  کارشناس
     5 الهام منصور سمائی (کارشناس  سنتی مکمل) کارشناس  
 
 


 
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.33346.56235.fa
برگشت به اصل مطلب