معاونت غذا و دارو- درباره اداره
درباره اداره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/29 | 

سرکار خانم دکتر آزاده رئیس دانا
رئیس اداره نظارت بر امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل
فارغ التحصیل از : دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تحصیلی : داروسازی سنتی
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی PHD
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.33309.56177.fa
برگشت به اصل مطلب