معاونت غذا و دارو- اخبار
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران دهمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی38پرونده در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۰ | 


 دهمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی38پرونده در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

 
روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران  دهمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 38پرونده، سه شنبه 14آبان  ماه98 در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.
در دهمین کمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی و مجوزهای ورود  مواد اولیه و فرآیند شده مواد غذایی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران تعداد38پرونده، شامل3فقره پرونده مسئول فنی ،3فقره پروانه صدور و اصلاح پروانه بهره برداری22فقره پرونده صدور و اصلاح پروانه ساخت(شامل42عدد پروانه)مطرح گردید .همچنین تعداد10فقره پرونده جهت اتخاذ تصمیم، درخصوص صدور مجوزهای بهداشتی ، ورود و ترخیص مواد اولیه و فرآیند شده مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این کمیسیون با حضور دکترمهران ولائی معاون غذا و دارو،دکتر علیرضا حبیبی مدیر نظارت بر موادغذایی ،آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو ، دکتر نظری کارشناس مسئول آزمایشگاه کنترل موادغذایی،آشامیدنی آرایشی بهداشتی، دکترمهرداد فراهانی نماینده صنعت ، ،مهندس حسین نظامی نماینده جامعه مسئولین فنی ، مهندس  آمنه شیرایی کسمایی کارشناس تخصصی نظارت بر مواد غذایی آشامیدنی آرایشی  و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی  ایران تشکیل گردید.
 
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.30025.92704.fa
برگشت به اصل مطلب