معاونت غذا و دارو- اخبار
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران پدافند غیرعامل مقاومت و بازدارندگی با رونق تولید در معاونت غذا و دارو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۴ | 


پدافند غیرعامل مقاومت و بازدارندگی با رونق تولید در معاونت غذا و دارو

 
روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران با توجه به هفته پدافند غیر عامل معاون غذا ودارو دانشگاه ایران از اقدامات این معاونت در خصوص پدافند غیر عامل گفت.
دکتر مهران ولایی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران  با اشاره به  شعار هفته پدافند " پدافند غیر عامل ، مقاومت و بازدارندگی با رونق تولید" مجموعه اقداماتی که  در این معاونت در راستا ی پدافند غیر عامل  و نقش مقاومتی و بازدارندگی آن با رونق تولید  انجام شده را  عنوان کرد.
در حوزه تجهبزات  پزشکی :
در راستای شعار هفته پدافند کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و تجهیزات و ملزومات پزشکی به صورت منظم، دو ماهیانه برگزار می گردد، که این کار باعث رونق تولید و اشتغال ملی می گردد.
همچنین دستورالعمل ممنوعیت خرید و استفاده از کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی به تمامی بیمارستانها ارسال و در بازرسی ها یه صورت منظم و جدی بر این مهم تاکید و حسن اجرای این دستورالعمل با جدیت پیگیری می گردد.
در بازرسی ها و بازدید های سطح عرضه نیز با کالاهای قاچاق که به مثابه چاقو بر پیکر تولیدگان می باشد به شدت و جدیت برخورد وکالاهای قاچاق جمع آوری و امحا و مجال و عرصه بر متخلفان شدیدا تنگ شده تا تولیدکنندگان قانونی بتوانند به راحتی و فراغ خاطر بیشتر کسب و کار خویش را رونق دهند.
در حوزه مدیریت نظارت و ارزیابی دارو و مواد اعتیاد آور :
1- شرکت رؤسا و مسئولین واحدها در سمینار آموزش پدافند غیر عامل
2-الزام کلیه مراکز درمانی دولتی به تهیه دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی تولید داخل
3-نظارت دقیق بر توزیع داروهای سهمیه ای از طریق شرکت های توزیع دارو به منظور پیشگیری از قاچاق دارو به خارج از کشور
 
 
در حوزه مدیریت نظارت بر موادغذایی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی:
1-نظارت بر سطح عرضه کالاهای سلامت محور و جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق موجب رونق تولید و ارتقای پایداری ملی می گردد.
2-نظارت بر توزیع، جهت دسترسی عادلانه همه اقشار و کاهش آسیب پذیری احتمالی ناشی از کمبود کالاهای فوق موجب تسهیل مدیریت بحران و مقاومت در مقابل تهدید های غیر نظامی می گردد.
3-تداوم آموزش در خصوص فرهنگ سازی استفاده از کالاهای تولید داخلباعث رونق تولید و افزایش خودباوری و صیانت از هویت آماد ملت
4-به منظور خنثی کردن و کاهش اثرات حملات و عملیات خصمانه دشمن
 
در حوزه مدیریت آزمایشگاه :
به منظور ردیابی عوامل مخاطره موثر در سلامت مواد غذایی و آب آشامیدنی و فرایند راه اندازی روش های سریع در شرایط خاص اقدام به بررسی و ارزیابی تعدادی از روش های آزمایش سریع از جمله بررسی
  • کیت سنجش آلودگی آب آشامیدنی به آرسنیک با دقت تشخیص 005/0 میلی گرم در هر لیتر
  • کیت سنجش آلودگی میکروبی آب آشامیدنی و مواد غذایی در مدت زمان کوتاه تولید خارج کشور
  • شناسایی شرکت های داخلی تولید کننده کیت سنجش آلودگی میکروبی آب آشامیدنی و مواد غذایی در زمان کوتاه با تجهیزات محدود
  • بررسی روش های تشخیص معتبرجدید در میکروبشناسی (ردیابی عوامل بیماری زا در غذا به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز(PCR))
  •  با شناسایی توان علمی و تجهیزاتی آزمایشگاه های همکار در حوزه جغرافیایی دانشگاه نسبت به صدور مجوزهای لازم برای فعالیت آزمایشگاه های همکار سازمان غذا و دارو با دامنه فعالیت شناسایی عوامل باکتریایی بیماریزا با روش PCR اقدام نموده است.
  • امکان سنجی همکاری مراکز تحقیقاتی دانشگاه برای همکاری در زمینه تهیه کیت هم صورت گرفته است .
 
پرداخته است. شایان ذکر است در صورت تامین اعتبارات مالی کافی امکان خرید تجهیزات وکیت های سریع تست های تخصصی وجود خواهد داشت .
 
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.30025.92457.fa
برگشت به اصل مطلب