معاونت غذا و دارو- اخبار
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/6 | 
 

کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران
 
روابط عمومی معاونت غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشکی ایران -هفتمین کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو در سالن اجتماعات معاونت غذا و روز  سه شنبه 30مهرماه 1398در سالن اجتماعات این معاونت برگزار گردید.
 برگزاری این کمیته به استناد مفاد آیین نامه مربوطه و اجرای برنامه عملیاتی و در راستای بهبود ارائه و ارتقاء کیفیت خدمات دارو و درمان با حضور دکتر مهران ولائی، معاون غذا و دارو ورئیس کمیته ، دکتر مهری محمدی دبیر کمیته، دکتر علی آرش انوشیروانی سرپرست آموزش مداوم و نماینده معاون آموزش دانشگاه ، دکتر زهره رجب فردی نماینده معاون بهداشت دانشگاه، دکتر فروغ قدس نماینده مدیر نظارت بر دارو و مواد اعتیادآور معاونت غذا و دارو ، دکتر فاخته واحدی نماینده مجموعه مدد ایران، دکتر نسرین خالصی عضو هیات هلمی و متخصص کودکان از بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر(ع) ، دکتر مسعود جلال نماینده سازمان تامین اجتماعی استان تهران و دکتر عسگر علیزاده  نماینده اسناد پزشکی نیروهای مسلح  برگزار گردید.
در ابتدا دکتر ولائی ضمن خوشامدگویی به حضار، به آمار مصرف آنتی بیوتیکها، داروهای تزریقی و کورتیکواستروئیدها در سال 97 در مقایسه با استاندارد WHO پرداخت و بر لزوم شناسایی و اصلاح عوامل و فاکتورهای موثر در تجویز و مصرف بی رویه به خصوص داروهای تزریقی، کورتیکواستروئیدها و آنتی بیوتیک ها تاکید نمود.
دکتر محمدی دبیر کمیته ضمن ارائه  تجزیه و تحلیل اطلاعات و شاخصهای استخراج شده از سامانه پایش مصرف دارو در خصوص نسخ سازمان تامین اجتماعی در سال 97 به بیان اقدامات آموزشی انجام گرفته در جهت آموزش عموم مردم و فرهنگ سازی در زمینه اطلاع رسانی مصرف صحیح داروها و به خصوص آنتی بیوتیک ها پرداخت.
همچنین حاضرین به ذکر راهکارهای اجرایی و ممکن در جهت کنترل صحیح مصرف دارو و  نسخه نویسی در قالب استاندارد های متعارف ، چگونگی فرهنگ سازی و رسانه ای کردن آموزش های لازم و آموزش و جلب همکاری پزشکان در قالب صحیح و منطقی تجویز و مصرف دارو پرداختند.        
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.30025.92090.fa
برگشت به اصل مطلب