معاونت غذا و دارو- اخبار
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران پیاده روی همگانی و توزیع صبحانه به مناسبت روز جهانی غذ ا در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/1 | 


پیاده روی همگانی و توزیع صبحانه به مناسبت روز جهانی غذ ا در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

 
به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران : به مناسبت گرامیداشت روز جهانی غذا ، توزیع صبحانه سلامت و پیاده روی همگانی روز سه شنبه30مهرماه 98 در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.
منظور ارتقا سلامت کارکنان و همچنین نهادینه کردن ورزش روزانه ،توزیع صبحانه سلامت و پیاده روی همگانی با حضور معاون غذا و دارو، مدیران و پرسنل این معاونت برگزارشد.
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.30025.91872.fa
برگشت به اصل مطلب