معاونت غذا و دارو- اخبار
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزاری سومین کمیته قرارگاه دارو و تجهیزات پزشکی مشترک استان تهران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/17 | 


برگزاری سومین کمیته قرارگاه دارو و تجهیزات پزشکی مشترک استان تهران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 
روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران- سومین نشست قرارگاهی دارو و تجهیزات پزشکی مشترک استان تهران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، روزدو شنبه مورخ 15/07/98 در حوزه ریاست دانشگاه برگزار گردید.
این جلسه عطف به دستور مقام عالی وزارت در خصوص رصد و پایش مستمر وضعیت عرضه و مصرف داروها و تجهیزات مصرفی ، با حضور ریاست سازمان غذاودارو، مدیران کل دارو و تجهیزات پزشکی،معاونت پشتیبانی سازمان، روسای سه دانشگاه(ایران،تهران، شهیدبهشتی)،معاونین غذاودارو، توسعه، درمان دانشگاهی، نمایندگان سازمانهای بیمه گر،انجمن داروسازان استان تهران و هلدینگ های دارویی برگزار میگردد.
در این جلسه گزارش وضعیت تامین،مصرف دارو و ملزومات مصرفی در مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی استان تهران طرح و مورد بررسی قرار گرفت.
مسائل مربوطه که نیاز به پیگیری داشتند شناسایی و اقدامات اصلاحی لازم طرح و مصوب گردید.
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.30025.91026.fa
برگشت به اصل مطلب