معاونت غذا و دارو- اخبار
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/15 | 


 مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند ،
دوره های آموزشی و باز آموزی در حوزه های عمومی و تخصصی (دارویی،غذایی ،آرایشی و بهداشتی و ..) برای کارشناسان و مسئولین فنی حوزه غذا و دارو ، آرایشی و بهداشتی توسط مرکز تحقیقات حلال برگزار می گردد.
تقویم آموزشی به همراه پوستر دوره ها به پیوست می باشد.
 
پیوست
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.30025.90906.fa
برگشت به اصل مطلب