معاونت غذا و دارو- اخبار
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزاری دومین جلسه از چهارمین کارگاه آموزشی GSP&GDP توسط مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/14 | 


برگزاری دومین جلسه از چهارمین کارگاه آموزشی
  GSP&GDP توسط مدیریت  نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران
 
روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران- دومین جلسه از چهارمین کارگاه آموزشی   GSP&GDP توسط مدیریت  نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران روز چهارشنبه 10 مهرماه سال جاری در سالن اجتماعات این معاونت برگزار شد.
 در ادامه چهارمین کارگاه آموزشی GSP&GDP جهت گروه پزشکی در سال جاری مسئول واحد شرکتهای دارویی ، مسئولین فنی و مسئولین انبارشرکتهای پخش سراسری دارویی حضور داشتند.
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.30025.90848.fa
برگشت به اصل مطلب