معاونت غذا و دارو- اخبار
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران نظارت معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران بر نمایشگاه های جانبی 6 ماهه اول سال 98

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/14 | 


نظارت معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران بر نمایشگاه های جانبی 6 ماهه اول سال 98

 
روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران در شش ماهه اول سال 1398 مجوز بیست  کنگره کشوری و بین المللی از سوی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران صادر گردید و تعداد 537 غرفه مورد بازرسی قرار گرفت.
با برگزاری نمایشگاه جانبی پزشکی شاهد افزایش شرکت های تولید داخل بوده و همچنین با حمایت تولید کنندگان داخلی و افزایش تبلیغ و عرضه آنها  ، همچنین مصرف داروهای خارجی با اصالت و جلوگیری از معرفی داروهای بدون اصالت   در نمایشگاه های جانبی، امید است در آینده در تولید ات داخلی به موفقیت های بیشتری دست یابیم.
در پی نظارت های انجام شده جمعا 537 غرفه مورد بازرسی قرار گرفت که از این غرفه ها، تعداد 395 غرفه مربوط به تجهیزات پزشکی، 80 غرفه دارو و ملزومات پزشکی و 62 غرفه شرکت های فرآورده های طبیعی سنتی و مکمل ها می باشد.
 در این بازرسی ها موارد تخلف دیده شده در کنگره ها به اداره کل مربوطه گزارش خواهد شد و جهت پیگیری و برخورد قانونی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.30025.90847.fa
برگشت به اصل مطلب