معاونت غذا و دارو- اخبار
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزاری دومین جلسه آموزشی منشور حقوق شهروندی در نظام اداری توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/17 | 


برگزاری  دومین جلسه آموزشی منشور حقوق شهروندی در نظام اداری توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران- دومین جلسه آموزشی  صیانت از حقوق  شهروندی در نظام اداری روز چهارشنبه 13شهریور98در سالن اجتماعات معاونت برگزار گردید.

با توجه به نقش و اهمیت حقوق شهروندی به عنوان مهمترین رکن حقوق فرهنگی در جهت حفظ کرامت و گسترش عدالت و حمایت از آزادی آحاد ملت، توجه به منشور حقوق شهروندی بیش از پیش حائز اهمیت می باشد.
منشور حقوق شهروندی به مثابه برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران با هدف استیفا و ارتقای  حقوق شهروندی و به منظور تدوین برنامه و خط مشی دولت م وضوع اصل134 قانون اساسی است.
در این جلسه آموزشی منشور حقوق شهروندی و صیانت از حقوق آنها توسط مدرس جلسه محمد اسماعیل اسفندیار عناوینی به شرح ذیل مورد بررسی قرارداده شد.
-    حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی
-    حق برخورداری از اعمال بیطرفانه قوانین و مقررات
-    حث مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرآیند ها و تصمیمات ادارات
-    حق دسترسی آسان و سریع به خدمات  اداری
-    حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه ی افراد
-    حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.30025.89283.fa
برگشت به اصل مطلب