معاونت غذا و دارو- اخبار
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزاری کارگاه آموزشی قوانین و مقررات بازرسی مخصوص اداره دارو توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/12 | 


برگزاری کارگاه آموزشی قوانین و مقررات بازرسی مخصوص اداره دارو توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

 
روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران- با توجه به اهمیت نظارت و بازرسی،اولین کارگاه  آموزش قوانین و مقررات بازرسی روز دوشنبه 11شهریور سال جاری برگزار شد.
کارگاههای آموزش قوانین و مقررات بازرسی با هدف ارتقاء توانایی کارشناسان در زمینه نحوه صحیح بازرسی ها برنامه ریزی و اجرا می گردد.  اولین کارگاه با تدریس بهنوش حاجی میزرا محمدی کارشناس حقوقی معاونت، در روز دوشنبه 11 شهریور98  جهت کارشناسان اداره نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور در محل سالن اجتماعات معاونت برگزار شد.
محور های اصلی آموزش در این کارگاه آشنایی کارشناسان نظارت با قوانین و مقررات بازرسی و رفع مشکلات و ابهامات حقوقی در زمینه بازرسی ها بود.
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.30025.89074.fa
برگشت به اصل مطلب