معاونت غذا و دارو- اخبار
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران همزمان با ایام دهه ولایت و امامت ارسال سری سوم پانسمان های تخصصی و ویژه بیماران ای بی توسط معاونت غذا ودارو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۲۳ | 

 
همزمان با ایام دهه ولایت و امامت ارسال سری سوم پانسمان های تخصصی و ویژه بیماران ای بی توسط معاونت غذا ودارو
 
روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران-سری سوم پانسمان های تخصصی و ویژه بیماران ای بی (پروانه ای) در سال جاری  که با توجه به نیاز ها و شرایط  بیماران EB تهیه شده همزمان با ایام مبارک دهه ولایت و امامت به صورت رایگان  به تعداد 6300 عدد  توسط تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو  دانشگاه ایران در اختیار خانه ای بی قرار گرفت.
طبق تفیض مسئولیت تامین پانسمان های تخصصی و ویژه بیماران ای بی (پروانه ای) به معاونت غذاو دارو دانشگاه ایران، این معاونت از سال 1395 تامین بسته های درمانی شامل پانسمان های تخصصی این بیماران را برعهده داشته است.
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.30025.88056.fa
برگشت به اصل مطلب