معاونت غذا و دارو- دستورالعمل های مربوط به تولید
سازمان غذا و دارو دستورالعمل های مربوط به تولید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

*ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه صدور گواهی بهداشت جهت صادرکنندگان
پیوست

*قابل توجه مدیران عامل ،مسئولین فنی کلیه شرکتهای تولیدکننده ،وارد کننده توزیع کننده فرآورده های سلامت محور

دستورالعمل۱
دستورالعمل۲

* ابلاغ دستورالعمل نظام رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور
پیوست۱
پیوست۲

* دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه های بهداشتی شرکت های پخش و توزیع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
پیوست

*دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی ثبت منبع و صدور پروانه های تاسیس و بهره برداری

* آخرین تغییر چک لیست ارزیابی برنامه های پیشنیازی(PRPs) در واحدهای تولیدی آرایشی و بهداشتی داخل کشور

* ضابطه شرکتهای پخش فراورده های آرایشی و بهداشتی

* آخرین تغییر چک لیست ارزیابی برنامه های پیشنیازی(PRPs) در واحدهای تولیدی غذایی و آشامیدنی داخل کشور

*ضوابط پلیمری (جدید)

*
چک لیست ارزیابی برنامه های پیشنیازی(PRPs) در واحدهای تولیدی غذایی و آشامیدنی داخل کشور


*چک لیست درجه بندی واحد های تولیدی صنایع آرایشی و بهداشتی - (prps)

* دستور العمل اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه بهداشتی ساخت جهت صادرات/پروانه بهداشتی ساخت (تولید قراردادی جهت صادرات) فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

*دستورالعمل اجرائی حداقل ضوابط برچسب گذاری فرآورده های غذایی و آشامیدنی

*دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه های بهداشتی انبارهای نگهداری مواد و فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

*دستورالعمل اجرایی غذاهای فراسودمند وغنی سازی اختیاری مواد خوراکی وآشامیدنی

* دستورالعمل الحاقی صدور شناسه نظارت کارگاهی برنج

* دستورالعمل اجرایی واحدهای کوچک تولید و بسته بندی (کارگاهی)

* دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه بهداشتی ساخت(استفاده از ظرفیت خالی)

* اولویت مسئول فنی

* آلاینده ها

* دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی طعم دهنده ها جهت صدور پروانه ساخت و پروانه بهداشتی ورود


* دستورالعمل تمدید پروانه مسئول فنی

* کاربرگ ارزیابی اختصاصی چای با اسانس

* دستورالعمل اجرایی در خصوص موجودات زنده تغییر ژنتیکی یافته و فرآورده های آن مرتبط با مواد غذایی

* بخشنامه ضابطه مندرجات بسته بندی فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک (برچسب اصالت)

* حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده مواد شیمیایی مصرفی (پوششها و درزگیرها) جهت بسته بندیهای فلزی پایه فولادی برای مواد غذایی


* دستورالعمل اجرایی نحوه صدور گواهی بهداشت محموله ای وگواهی بهداشت مدت دار  جهت صادرکنندگان فرآورده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

* دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه های بهداشتی جهت شرکت نگهداری، پخش و توزیع فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

* حداقل ضوابط فنی و بهداشتی انبارهای نگهداری مواد و فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

*حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای کیترینگ-۲۷-۲-۵

*دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه تاسیس و بهره برداری واحدهای کیترینگ

*دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی و افزایش زمان ماندگاری مواد اولیه غذایی و آرایشی و بهداشتی

* حلال

فرایند صدور کارت مسئول فنی در سامانه ttac

نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.20693.50223.fa
برگشت به اصل مطلب