معاونت غذا و دارو- بخشنامه های مربوط به ترخیص
بخشنامه های مربوط به ترخیص

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
 
بخشنامه های مربوط به ترخیص


- تفاهم نامه گمرکی

- اسانس دود

- ترخیص کالاهای همراه مسافر

- ثبت منبع

- گواهی بهداشت هند
-موسسسه حلال جهانی
-ttac

-بکارگیری مسئولین فنی برای شرکتهای وارد کننده مواد اولیه مورد مصرف در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی به منظور استفاده از سامانه ttac

-ورود اطلاعات کالاهای مشمول ثبت منبع در سایت ttac

-کنترل و نظارت بر برچسب فرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی

-رای کمیته فنی مبنی بر تأیید نشانگر رنگی با مسئولیت مسئول فنی

-ترخیص از طریق سامانه ttac

- نمونه برداری و کنترل های ادواری کالاهای وارداتی

- صدور مجوز مصرف در پرتال سازمان غذا و دارو

- صدور مجوز گشایش به صورت سیستمی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.19959.49658.fa
برگشت به اصل مطلب