معاونت غذا و دارو- بخشنامه های مربوط به تولید
بخشنامه های مربوط به تولید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
بخشنامه مربوط به تولید

-بخشنامه عدم لزوم برچسب گذاری محصولات حاصل از ذرت تراریخته
- نرم افزار نشانگر رنگی
- ممنوعیت استفاده از گوشت جداسازی شده به روش مکانیکی(MDM) در فرآورده های گوشتی
- الزام شاخصه های میکروبی
- خمیر مرغ
- افزایش آزمون میکروبی
-موسسسه حلال جهانی
* کاهش قند
* حمایت از تولید داخل
* کنترل و نظارت بر برچسب فرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی
* اعلام تعرفه های خدمات آزمایشگاهی و بررسی پرونده های گواهی حلال محصولات سلامت
* لحاظ نمودن نحوه استعلام اصالت فرآورده ها در تبلیغات کلیه ذینفعان
* مواد اولیه و محصولات وارداتی- آزمون تراریختگی
* مواد اولیه و محصولات وارداتی- آزمون حلیت برای هر محموله
* یخشنامه های دستورالعمل های اجرایی ساخت و تولید قراردادی

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.19958.49654.fa
برگشت به اصل مطلب