معاونت غذا و دارو- اسامی کارشناسان
اسامی کارشناسان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/6 | 
***اسامی کارشناسان مدیریت نظارت بر مواد غذائی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی***

اسامی کارشناسان ( خانم ها آقایان ) سمت
دکتر علیرضا حبیبی مدیر اداره نظارت بر فرآورده های خوراکی وآشامیدنی  ،آرایشی و بهداشتی
مهندس امیر حسین جانه رئیس اداره نظارت بر فرآورده های  خوراکی وآشامیدنی
مهندس مریم  فاطمی کارشناس
مهندس زهره  هنری کارشناس
مهندس بنفشه کفشدوز محمدی کارشناس
مهندس امیر فلاح کارشناس
مهندس علیرضا معمارزاده کارشناس
مهندس عباس نیکنامی کارشناس
مهندس مهرداد محمودی کارشناس
مهندس آرش تندهوش کارشناس
مهندس مهران پور قاز کارشناس
مهندس آمنه کسمایی کارشناس
مهندس فاطمه بلالی کارشناس
مهندس آیدا مهرآزی کارشناس
مهندس فردخت رهنما کارشناس
مهندس علی خیرخواه کارشناس
مهندس الهام ابوالقیسی کارشناس
مهندس زینب البوغبیش کارشناس
مهندس زهرا اسدنژاد کارشناس
 
مهندس ناهید کاویانی
 
رئیس اداره نظارت برصادرات و واردات فرآورده های خوراکی ،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی
مهندس سمانه مرتضایی کارشناس
مهندس لیلا لقمانی کارشناس
مهندس پریناز هاشمی کارشناس
مهندس سمانه محمدزاده کارشناس
مهندس عطاالله صدقی کارشناس
مهندس مهرداد فرخی پور کارشناس
 
مهندس عفت ارشد ریاحی
 
مسئول اداره نظارت بر فرآورده های آرایشی و بهداشتی
مهندس امیر احسانی کارشناس
مهندس طیبه پیش نماز کارشناس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.19945.50682.fa
برگشت به اصل مطلب