معاونت غذا و دارو- درباره مدیریت
درباره مدیریت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

مدیریت نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی
جناب آقای دکتر علیرضا حبیی
فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رشته تحصیلی : دامپزشکی
مقطع : دکترا
 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.17725.43873.fa
برگشت به اصل مطلب