معاونت غذا و دارو- معرفی معاون غذا و دارو
معرفی معاون غذا و دارو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران
سرکار خانم دکتر فاطمه فتحیرشته تحصیلی : داروسازی
مقطع : دکترا


 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.17721.43876.fa
برگشت به اصل مطلب