معاونت غذا و دارو- تماس با ما
تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/7 | 

آدرس معاونت غذا و دارو:

میدان آرژانتین -خیابان الوند - بعد از خیابان ۳۷ - پلاک ۶۰


اپراتور گویا : ۸۸۷۷۹۱۱۸

واحد شکایات داروئی : داخلی ۳۱۱


مدیریت غذا و لوازم آرایشی و بهداشتی :داخلی ۲۰۰ - ۲۰۱

فکس مدیریت غذا و لوازم آرایشی بهداشتی : داخلی ۲۰۲

واحد شکایات غذا، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی  : ۲۰۵

نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.1694.50726.fa
برگشت به اصل مطلب