معاونت غذا و دارو- اهداف، استراتژی و چشم انداز
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/3 | 

اهداف، استراتژی و چشم انداز معاونت غذا ودارو

اهداف :

 • ارتقای سطح سلامت جامعه
 • افزایش سطح امنیت غذا
 • افزایش رضایتمندی گیرندگان خدمات
 • افزایش فرایند تحقیقات کاربردی در عرصه کاری

استراتژی ها:

·         ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات در عرصه دارو، غذا، آرایشی و بهداشتی

·         بهبود مهارت های فنی در زمینه های کیفیت

·         تقویت واحد پژوهش و ارتقاء کیفی نظام اطلاع رسانی

·         اعمال نظام پایش، نظارت و ارزیابی

·         تفویض برخی امور اجرایی و تمرکززدایی در حوزه غذا و دارو

چشم انداز :

 • ارتقاء ایمنی محصولات مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی 
 • بسط و استقرار نظامهای کیفیت درکارخانجات مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی 
 •  ارتقاء سطح آزمایشگاه های کنترل کیفیت محصولات غذایی ، آرایشی و بهداشتی کارخانجات تولیدی
 • ایجاد مرکز آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو
 • توزیع عادلانه خدمات دارویی در سطح مناطق تحت پوشش
 • ارتقاء فرهنگ تجویز و مصرف منطقی دارو
 • سامان دهی، بستر سازی و انجام فعالیت های آموزشی، اطلاع رسانی و پژوهشی در جهت ارتقاء سلامت غذایی و دارویی مردم 
 • کاهش میزان تخلفات در حوزه دارو و غذا و آرایشی و بهداشتی
 • پاسخ گویی به انتظارات مردم و ارتقاء سطح رضایتمندی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.16861.50640.fa
برگشت به اصل مطلب