معاونت غذا و دارو- شرح وظایف
شرح وظایف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

AWT IMAGE

اهم فعالیتهای مدیریت نظارت بر مواد غذائی،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی
 
 
وظایف واحد نظارت بر تولید مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی
 
 • پاسخ استعلام سازمان صنعت ،معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی در مرحله تاسیس کارخانه
 • پاسخ استعلام واحدهای صنفی در خصوص واحدهای متقاضی دریافت شناسه نظارت کارگاهی
 • صدور و اصلاح پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری پس از انجام امور کارشناسی و طرح در کمیسیون فنی و قانونی
 • صدور ،اصلاح و تمدید پروانه بهداشتی ساخت پس از انجام امور کارشناسی و طرح در کمیسیون فنی و قانونی
 • صدور و اصلاح و تمدید پروانه بهداشتی تاسیس ، بهره برداری و ساخت کارگاهی و  و پس از انجام امور کارشناسی و طرح در کمیسیون فنی وقانونی
 • تاییدصلاحیت مسئول فنی ازطریق سامانه TTAC
 • صدور ، تمدید و اصلاح پروانه بهداشتی ساخت استفاده از ظرفیت خالی
 • پیگیری دستورالعمل ها و ضوابط اداره کل نظارت و ارزیابی فرآوردهای خوراکی و آشامیدنی شامل طرح عملیاتی  کاهش نمک ، قند ، روغن  و تراریختگی ، پایش گندمهای مصرفی وغنی سازی آرد با آهن و اسیدفولیک ،پیگیری واجرای طرحهای دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت
 •  آموزش مسئول فنی کارخانجات در خصوص اجرای برنامه نشانگر رنگی و درج  بر روی لیبل های محصولات تولیدی
 • ممیزی سیستمهای مدیریت ایمنی مواد غذایی و تشکیل جلسات FSMS و اعطاء مجوز جهت درج لگوهایHACCP و ISO22000 بر روی لیبل  
 •  نمونه برداری و  بررسی باقیمانده سموم و آفات کشاورزی جهت ارسال نتایج به اداره کل نظارت و ارزیابی فرآرده‌های غذایی و آشامیدنی  به منظور سیاست گزاری کلان کشوری
 • صدور گواهی بهداشت جهت صادرات مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی
 •  تکمیل کاربرگ ارزیابی برنامه‌های پیشنیازی (PRPs ) و درجه بندی واحد‌های تولید مواد غذایی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بر اساس آن
 • بررسی محصولات تراریخته و درج عبارت تراریخته بر روی محصولات مشمول
 • بررسی فرمولاسیون و تایید سه برگی محصولات درخواستی جهت تولید
 • تهیه و تنظیم پرونده های تخلفات واحدهای تولیدی جهت طرح در کمیسیون و ارائه به مراجع قضایی
 
بازرسی از کارخانجات مواد غذایی جهت بررسی موارد ذیل:
 
 • کنترل شرایط فنی و بهداشتی حین تولید
 • بررسی وضعیت فنی و بهداشتی انبارهای مواد اولیه و محصول نهایی
 • نظارت بر حسن انجام امور مسئول فنی از طریق بررسی دفاتر آزمایشگاهی و بازدید از آزمایشگاه کارخانه و یا بررسی نتایج آزمایشگاه همکار
 • نمونه برداری از محصولات تولیدی کارخانه و ارسال آن به آزمایشگاه کنترل غذا و دارو جهت اطمینان از رعایت شرایط مناسب تولید و مطابقت با مجوزهای بهداشتی ، استانداردهای مربوطه و ضوابط وزارت بهداشت
 • بازدید از واحدهای تولید مواد غذایی غیرمجاز و تعطیل محل و معرفی متخلفین به مراجع قضایی و انجام دستور قضایی
 • بازدید و نمونه برداری از مراکز نگهداری مواد غذایی شامل انبارها، مراکز پخش و سردخانه ها
 • بررسی برچسب محصولات مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی در طرح برچسب گذاری کالا
 
 
 
وظایف گروه واردات مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و  بهداشتی
 
 • تایید صلاحیت مسئول فنی شرکتهای وارداتی از طریق سامانه TTAC
 • بررسی پروانه های بهداشتی واردات و انجام مکاتبات مربوط با توجه به انبار اعلام شده
 • بررسی عدم مصرف محموله تا وصول مطابقت آزمایشگاه و صدور مجوز مصرف توسط مسئول فنی
 • نظارت بر برچسب گذاری اصالت و فارس نویسی به منظور اطمینان از سلامت ورود کالا و اقدام شرکت در محدوده ضوابط
 • نظارت بر معدوم سازیمحموله های وارداتی تاریخ گذشته ، فاقد مجوز و دارای عدم تطابق ، طبق ضوابط
 • نظارت بر حسن فعالیت مسئول فنی شرکتهای وارداتی
 • نظارت بر شرایط فنی و بهداشتی انبارهای شرکتهای وارداتی
 • کنترل و نظارت بر مستندات ترخیص شرکتهای وارداتی
 • کنترل و نظارت بر محصولات آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه طبق وظایف محوله
 • بازدید از آرایشگاههای تحت پوشش و آموزش در زمینه بر چسب اصالت و سلامت کالاها با همکاری معاونت بهداشتی
 • تخصیص کد IRC به مواد اولیه غذایی وارداتی
 • پاسخ به استعلام های سازمان غذا و دارو ، دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و دادسراها و مراجع قضایی،انتظامی و سازمان اموال تملیکی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 • نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ها و ضوابط اداره کل نظارت و ارزیابی مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی
 • نمونه برداری از محموله‌های وارداتی  ( انبار / گمرکات )به منظور کنترل مستمر و اطمینان از حسن انجام کار مسئول فنی واردات
 • طرح موضوع رفع موانع نفصی از طریق سامانه TTAC به درخواست شرکت واردکننده در کمیته فنی و قانونی و انجام امور مربوطه
 • نظارت بر نحوه فعالیت شرکت وارداتی در سامانه تی تک- سامانه ترخیص- سامانه جامع گزارشات
 • تمدید پروانه مسئول فنی  شرکتهای وارداتی در زمینه آرایشی و بهداشتی
 • همکاری با گشتها و مانور های مشترک  به همراه سازمانها و ارگانهای مربوطه
 
وظایف واحد پاسخگویی به شکایات:
 
 • دریافت و رسیدگی به شکایات در خصوص مواد‌ غذایی و آرایشی بهداشتی
 
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.1682.42351.fa
برگشت به اصل مطلب